تخریب یک واحد دامداری غیرمجاز در بروجن

تخریب یک واحد دامداری غیرمجاز در بروجن
یک واحد دامداری غیرمجاز که در اراضی ملی شهرستان بروجن احداث شده بود تخریب شد.
منبع خبر : yjc.ir