نمایندگان از پاسخ وزیر نفت قانع شدند

نمایندگان مردم در مجلس از پاسخ وزیر نفت در خصوص علت کوتاهی این وزارتخانه در مورد برنامه‌ریزی لازم به منظور تولید سوخت کم سولفور برای شناور‌ها در کشور قانع شدند.
منبع خبر : iribnews.ir