حملات آمریکا به بابل و الانبار قابل تحمل نیست

حملات آمریکا به بابل و الانبار قابل تحمل نیست
منبع خبر : iribnews.ir