شرایط شکننده است

شرایط شکننده است
رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی می‌تواند اسفند پرخطری را برای همه رقم بزند.
منبع خبر : iribnews.ir