غنی سازی ۲۰ درصد انحراف از مدار برجام نیست

غنی سازی ۲۰ درصد انحراف از مدار برجام نیست
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اروپایی‌ها به هیچ وجه حق صحبت کردن درباره غنی سازی ۲۰ درصد اورانیوم را ندارند.
منبع خبر : iribnews.ir