فرصت اروپا برای بازگشت به اجرای برجام

فرصت اروپا برای بازگشت به اجرای برجام
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اجرای قانون لغو تحریم ها؛ فرصتی برای بازگشت اروپا به اجرای تعهدات برجامی است.
منبع خبر : iribnews.ir