فوت ۶۴۹ بیمار کرونایی در ایتالیا

فوت ۶۴۹ بیمار کرونایی در ایتالیا
شمار قربانیان کرونا در ایتالیا از مرز ۷۶ هزار نفر گذشت.
منبع خبر : iribnews.ir