مدیریت برگزاری جشن‌های انقلاب به مردم و به ویژه جوانان واگذار شود

مدیریت برگزاری جشن‌های انقلاب به مردم و به ویژه جوانان واگذار شود


واگذاری مدیریت ها به جوانان انقلابی از والاترین معروف ها است

واگذاری مدیریت ها به جوانان انقلابی از والاترین معروف ها است

لزوم واگذاری نقش ها و مدیریت ها به جوانان در نسل جدید - خبر فارسی

لزوم واگذاری نقش ها و مدیریت ها به جوانان در نسل جدید - خبر فارسی
واگذاری مدیریت ها به جوانان انقلابی از والاترین معروف ها است

استاندار آذربایجان شرقی: جشنهای انقلاب مردمی برگزار شود - ایرنا

استاندار آذربایجان شرقی: جشنهای انقلاب مردمی برگزار شود - ایرنا
www.mehrnews.com › news › واگذاری-مدیریت-ها-به-ج...

اداره جشنهای سیمرغ برای افزایش تاثیرگذاری به مردم واگذار شود

اداره جشنهای سیمرغ برای افزایش تاثیرگذاری به مردم واگذار شود
سنندج- دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: همانند سال های اول انقلاب باید مسئولیت ها و مدیریت ها به جوانان انقلابی و ...

جوان یک فرصت ایده آل برای پیشبرد برنامه توسعه است/هرجا امور را به ...

جوان یک فرصت ایده آل برای پیشبرد برنامه توسعه است/هرجا امور را به ...
لزوم واگذاری نقش ها و مدیریت ها به جوانان در نسل جدید - خبر فارسی

جشن های سالروز پیروزی انقلاب با محوریت مردم و مساجد برگزار شود

جشن های سالروز پیروزی انقلاب با محوریت مردم و مساجد برگزار شود
استاندار خراسان رضوی عمل مشارکت بخشی به جوانان و نوجوانان را ابتکار و خلاقیت دانست و گفت: نقش ها و مدیریت ها را به نسل جدید واگذار کنیم تا تمرینی در جهت ...

برگزاری برنامههای دهه فجر را باید به مردم واگذار کنیم - ایرنا

برگزاری برنامههای دهه فجر را باید به مردم واگذار کنیم - ایرنا
استاندار آذربایجان شرقی: جشنهای انقلاب مردمی برگزار شود - ایرنا

در راستای پیادهسازی اهداف دولت مردمی چه اقداماتی کردهایم؟/ از حضور در ...

در راستای پیادهسازی اهداف دولت مردمی چه اقداماتی کردهایم؟/ از حضور در ...
www.irna.ir › news › استاندار-آذربایجان-شرقی-جشن-ها...

اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه در هفته جوان ایلام / واگذاری مسئولیت ها به جوانان ...

اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه در هفته جوان ایلام / واگذاری مسئولیت ها به جوانان ...
تبریز - ایرنا - استاندار آذربایجان شرقی گفت: اگر می خواهید در جشنهای دهه فجر کام مردم را شیرین کرده و به آنها انرژی بدهید، باید مردم پای ...
منبع خبر : iribnews.ir