پهلوانان هرگز نمی‌میرند

پهلوانان هرگز نمی‌میرند
"آقا تختی" بدون سلفی و صفحه‌های اجتماعی به دل همه راه پیدا کرد.
منبع خبر : iribnews.ir