کشورهای منطقه به مسئولیت خود در قبال معضل ریزگردها عمل کنند

کشورهای منطقه به مسئولیت خود در قبال معضل ریزگردها عمل کنند
رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت همکاری های منطقه ای، اجرای تفاهم ها را کلید پیشرفت و توسعه همکاری ها عنوان کردند.
منبع خبر : iribnews.ir