مجموعه مدیریتی قزوین اعمال نظر غیر کارشناسی بر شبکه بانکی نداشته است

مجموعه مدیریتی قزوین اعمال نظر غیر کارشناسی بر شبکه بانکی نداشته است
استاندار قزوین گفت: به طور قطع تا به امروز در دوران مدیریت جدید استان شاهد اعمال نظر غیر کارشناسی و غیرحرفه‌ای مجموعه حاکمیتی بر شبکه بانکی نبوده اید و بعد از این هم نخواهید دید.
منبع خبر : yjc.news