اجتماع مردمی بزرگداشت حبیب حرم در میدان امام حسین (ع)

اجتماع مردمی بزرگداشت حبیب حرم در میدان امام حسین (ع)


فیلم/ اجتماع مردمی بزرگداشت حبیب حرم

فیلم/ اجتماع مردمی بزرگداشت حبیب حرم

فیلم| اجتماع مردمی بزرگداشت
منبع خبر : iribnews.ir