اجرایی شدن مصوبه هیئت تنظیم بازار برق، از یکم شهریورماه ۱۴۰۱

اجرایی شدن مصوبه هیئت تنظیم بازار برق، از یکم شهریورماه ۱۴۰۱
مدیر امور عملیات و آرایش بازار برق کشور گفت: با توجه به مصوبه ۳۵۶ هیئت تنظیم بازار برق، از یکم شهریورماه ۱۴۰۱ رویه تعیین نیروگاهی آرایش تولید بازار روز بعد اجرایی خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir