بررسی گزارش اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شورا‌ها

بررسی گزارش اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شورا‌ها
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها از بررسی گزارش کمیته انتخابات در زمینه اصلاح قانون انتخابات مجلس خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir