محمدی: اعضای مجمع فدراسیون فوتبال برای تغییر وضع کنونی فوتبال کشورمان تصمیم درستی بگیرند

محمدی: اعضای مجمع فدراسیون فوتبال برای تغییر وضع کنونی فوتبال کشورمان تصمیم درستی بگیرند
نامزد انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال گفت: من از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال خواهش می‌کنم برای تغییر وضعیت فوتبال کشورمان تصمیم درستی بگیرند.
منبع خبر : yjc.news