اوقات شرعی پانزدهم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی پانزدهم دی ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، پانزدهم دی ماه، دوم جمادی الثانی، پنجم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir