مصلحتِ مورد نظرِ یک مصوبه اصراریِ مجلس در مجمع، تایید نشد

مصلحتِ مورد نظرِ یک مصوبه اصراریِ مجلس در مجمع، تایید نشد
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، موافقت نکردند.
منبع خبر : iribnews.ir