ایران به دنبال اتخاذ راهکار‌هایی برای افزایش صادرات به عراق و افغانستان

ایران به دنبال اتخاذ راهکار‌هایی برای افزایش صادرات به عراق و افغانستان
معاون ارتقای کسب و کار‌های بین المللی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کاهش صادرات به عراق و افغانستان نگران کننده نیست و بیشتر نوسان قلمداد می‌شود، از اتخاذ راهکار‌های افزایش صادرات به این دو کشور خبر داد و آن را تشریح کرد.
منبع خبر : iribnews.ir