شاعر برجسته کرمانشاهی درگذشت

شاعر برجسته کرمانشاهی درگذشت
کرمانشاه- «علی لیمویی» شاعر برجسته کرمانشاهی پس از یک سال تحمل رنج و درد بیماری درگذشت.
منبع خبر : mehrnews.com