«محمد مهدی فداکار» استاندار کرمان شد

«محمد مهدی فداکار» استاندار کرمان شد
کرمان - محمد مهدی فداکار به عنوان استاندار جدید کرمان از هیئت دولت رای اعتماد گرفت.
منبع خبر : mehrnews.com