برخی از بانکهای متخلف در ارائه وام های کلان به هیئت انتظامی معرفی شدند

برخی از بانکهای متخلف در ارائه وام های کلان به هیئت انتظامی معرفی شدند
مدير اداره ارزيابي سلامت بانکی بانک مرکزي با بیان اینکه برخی از بانکهای متخلف در ارائه وام های کلان به هیئت انتظامی بانکها معرفی شدند، گفت: پس از تذکر و ایجاد محدودیت، بانکهای خاطی در نهایت به هیئت انتظامی معرفی می شود.
منبع خبر : iribnews.ir