بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه قانون ظالمانه کشف حجاب

بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه قانون ظالمانه کشف حجاب
هفته عفاف و حخاب فرصتی است برای تبیین نقش فرهنگ عفاف و حجاب بر رشد و تعالی اخلاقی جامعه است.
منبع خبر : iribnews.ir