چین، اولویت نخست جو بایدن

چین، اولویت نخست جو بایدن
با وجود تهاجم روسیه به اوکراین، تهدید چین همچنان اولویت نخست جو بایدن باقی خواهد ماند.
منبع خبر : iribnews.ir