راز شگفت‌انگیز ۳ هزار ساله در توپ‌های ورزشی قوم مایا

راز شگفت‌انگیز ۳ هزار ساله در توپ‌های ورزشی قوم مایا
خاکستر حاکمان در توپ‌های بازی مایاها به کار می‌رفت.
منبع خبر : iribnews.ir